Портал топ-менеджерів оптової та роздрібної торгівлі

Школа логістів LogisticMaster 2.0

Школа логістів LogisticMaster 2.0
Зареєструватись

ДЛЯ КОГО ШКОЛА ЛОГІСТІВ

Багато керівників логістики вже зіштовхнулися зі зниженням замовлень через падіння продажів.

Логістика є найбільш витратною статтею в бюджеті, яка потребує найбільш чітких і точних рішень, розумних бізнес-процесів у кризу, які дозволять вже сьогодні меншою кількістю персоналу робити більше операцій та скорочувати час на них!

Конкуренція за робочі місця зростає, а власники бажають підвищення ефективності кожного працівника в кілька разів. І фахівці логістики, розуміючи це, вже сьогодні використовують можливості Онлайн-навчання спеціалізованим навичкам, які дозволяють бути універсальнішими, ефективнішими, а головне затребуваними для бізнесу! 

 

Цільова аудиторія

  • Початківці логісти, спеціалісти, які бажають розширити свої професійні навички для ефективного управління логістичною діяльністю компанії;
  • Керівники складської та транспортної логістики, менеджери та керівники ЗЕД, які прагнуть у майбутньому зайняти позиції директора з логістики/керівника ланцюжка поставок;
  • Керівники суміжних відділів зацікавлені розуміти всі бізнес-процеси в компанії в т.ч. та логістики;
  • Постачальники рішень та послуг для логістики, яким важливо розібратися у бізнес-процесах логістики.

 

Ціль освітнього курсу

Ознайомити учасників із повним циклом роботи логістики для підприємства з урахуванням всіх можливих логістичних операцій, як збірного образу компаній.
Розрахований на фахівців усіх рівнів – дає повноту знань усіх аспектів напряму, а також для вивчення дисципліни як окремого предмета.

У ході навчання

Систематизуєте існуючі знання, отримайте нові цікаві приклади у логістиці, які зможете застосувати у своїй повсякденній роботі.

Чи зможете вибудувати логістичну ланцюжок взаємозв'язку між підрозділами в логістиці.

Обміняєтеся безцінним досвідом з колегами та тренерами, що дозволить поглянути на звичайні логістичні процеси за новим.

ПРОГРАМА

1. Логістика як ключовий елемент ефективності підприємництва (Руслан Шмаков)

1.1. Концепція логістики.

1.2. Функції логістики

1.3. Побудова ланцюга постачання товарів

1.4. Організація взаємодії в ланцюзі поставок

1.5. Забезпечення конкурентної переваги за рахунок можливостей логістики

1.6. Логістика на різних фазах життєвого циклу товару

1.7. Стратегія організації логістики для підприємства

1.8. Визначення тактики реалізації стратегій

1.9. Роль інформаційного потоку ланцюга постачання та вимоги до нього

2. Транспортна логістика, точно у термін (Руслан Шмаков)

2.1. Транспортні засоби, типи транспортування.

2.2. Вибір транспортних засобів, переваги та недоліки

2.3. Критерії вибору перевізника

2.4. Маршрутизація та її завдання

2.5. Види та характеристики маршрутів

2.6. Як розрахувати показники роботи транспорту

2.7. Методи вибору маршрутів

2.8. Критерії порівняння окремих видів транспорту

2.9. Документообіг на транспорті.

2.10. Особливості оформлення вантажів при перевезенні по Україні та міжнародні

2.11. Імпорт/експорт документообігу.

2.12. Скорочення та оптимізація витрат у транспортній логістиці

2.13. Управління, облік та контроль на транспорті

2.14. Філософія компенсації, KPI відділу транспорту.

3. Митна логістика (Валерій Губарєв)

3.1 Порядок переміщення товарів через кордон України

3.2 Як правильно вибрати митний режим

3.3 Чи можна уникнути затримки під час митного оформлення

3.4 Як уникнути зайвих витрат та зберегти час

3.5 Прискорення та спрощення товарообігу для бізнесу

3.6 Навіщо знати тарифний код товару

3.7 Три складові УКТЗЕД. Як визначити правильний код

3.8 Наслідки неправильної класифікації товарів

3.9 Що робити при незгоді митниці з кодом товару

3.10 Що таке Митна вартість товару

3.11 Методи визначення митної вартості товару

3.12 Чи може митниця змінити митну вартість товару

3.13 Дії у разі незгоди митниці із заявленою митною вартістю

3.14 Як правильно сперечатися з митницею

4. ЗЕД (Марина Пекерман)

4.1. Типи доставки (контейнерні перевезення, авіа, залізничні, авто) та види вантажів.

4.2. Мультимодальне перевезення

4.3. Оформлення первинної транспортної документації при міжнародній доставці (CMR, B/L, Авіанакладна вантажна (AWB))

4.4. Нормативна база (Конвенція КДПГі МДП, Положення ЕСТР, ДОПІГ, Конвенція Транзиту

4.5. Система дозволів, види дозволів

4.6. Супровідна документація під час доставки вантажу. Позначки у документах при пошкодженні товару.

4.7. Процедура ПП, ПД, ЕА.

4.8. Збірні вантажі, консолідація, ADR-вантажі та негабаритна продукція.

4.9. Оформлення Замовлення на доставку (Замовник-Виконавець) – розгляд різних можливих нестандартних ситуацій на прикладах.

4.10. Умови Інкотермс

4.11. Страхування вантажів (розгляд кейсу)

5. Складська логістика, комплексне рішення щодо підвищення ефективності (Євген Нікушин)

5.1. Типи, класифікація та функція складу.

5.2. Складські потоки та операції та шляхи зниження складських витрат.

5.3. Приклад розрахунку діаграми Ганта під час введення нового продукту.

5.4. Системи керування солодом (WMS). Завдання WMS.

5.5. Власний склад чи найманий. Чинники вибору. Переваги і недоліки.

5.6. Категорії складських витрат.

5.7. Зони складу. Характеристика основних складських зон. Методологія розрахунку зон складу.

5.8. Площі ділянок приймання та комплектування, допоміжна площа, розрахунок.

5.9. Методи визначення місця розташування складу.

5.10. Показники ефективності використання складської площі та обсягу.

5.11. АВС аналіз при плануванні розміщення товару у зоні зберігання.

5.12. Адресне зберігання та його види.

5.13. Динамічне та статичне зберігання, переваги та недоліки.

5.14. Системи відбору (Змійка, Човникова, Комбінована)

6. Управління фінансами та бюджетування в логістиці (Євген Нікушин)

6.1. Логістика та корпоративні показники прибутку KPI за допомогою яких необхідно управляти діяльності компанії.

6.2. Які стратегії дозволять збільшити прибуток і як логістика впливає прибуток компанії. Важелі підвищення прибутку, види прибутку (валовий, операційний, прибув до сплати відсотків та податків, чистий прибуток).

6.3. У яких випадках можна купувати кредити. Коли це вигідно, а коли варто відмовитись.

6.4. Чому прибуток є, а грошей нема? Відмінність прибутку та грошового потоку.

6.5. Балансовий звіт. Структура активів та пасивів компанії, звіт про прибутки та збитки. Звіт про рух коштів.

6.6. Системи обліку у компанії. Бухгалтерський та управлінський облік. Принцип відповідності доходів та витрат.

6.7. Цінність логістики: як її виміряти та враховувати. Показники операційної ефективності компанії: ROE, ROI, ROA, OPEX.

6.8. Розрахунок та оцінка економічних параметрів проекту: розрахунок капітальних інвестицій CAPEX, розрахунок повернення інвестицій.

6.9. Вихідні дані та вимоги до них.

6.10. Визначення натуральних показників драйверів логістики. Від плану продажів через натуральні показники до витрат та вплив плану продажів на показники логістики.

6.11. Реалістична, оптимістична, песимістична модель бюджету.

6.12. Перевірка бюджету на реалістичність.

6.13. План/факт аналіз як елемент підвищення точності бюджету.

7.Управління запасами підприємства (Володимир Бондарєв)

7.1 Цілі та завдання управління товарними запасами

7.2 Функції та види товарних запасів

7.3 Управління попитом

7.4 Моделі управління товарними запасами

7.5 Ключові метрики управління товарними запасами

7.6 Аналітика в управлінні товарними запасами

7.7 Підвищення ефективності управління товарними запасами

8. Управління персоналом, побудова KPI як основа мотивації (Євген Нікушин)

8.1. Нормативи в логістиці: нормативи у закупівлях, складуванні та зберіганні, транспортуванні та вимоги до вихідних даних

8.2. Показники продуктивності складу, транспорту, закупівлі

8.3. KPI транспортування та їх оцифровка

8.4. KPI роботи складів, методи розрахунку показників, продуктивність складу, складські операції

8.5. Розрахунок тарифів, тарифні та нетарифні роботи

8.6. Категорії працівників, грейди посад

8.7. Мотивація та стимулювання праці

8.8. Оклад, премії, штрафи, відпускні, лікарняні. Впровадження систем нарахування заробітної плати від виробітку

8.9. Організація збору правильних даних для нарахування заробітної плати, обробка даних

8.10. Зв'язок показників співробітників служби логістики із системою оплати праці: KPI-мотивація. Приклади мотиваційних листів для низки посад

8.11. Планування витрат за оплату праці логістиці. Нормативи чисельності персоналу та обладнання у логістиці

9. Інвентаризація (Євген Нікушин)

9.1 Види інвентаризації

9.2 Коли призначається інвентаризація

9.3 Повна (щорічна) інвентаризація

9.4 Підготовка до проведення річної інвентаризації - наказ на підприємство про проведення річної інвентаризації

9.5 Фактичний перерахунок ТМЦ

9.6 Введення в програмне забезпечення та обробка даних факту перерахунку ТМЦ

9.7 Виведення остаточних результатів

9.8 Заключний етап-контрольний

9.9 Використання системи штрихкодування

10. Ефективність управління логістикою (Марина Гревцова)

10.1 Визначення логістичних бізнес-процесів: Розуміння основних концепцій та компонентів логістики, включаючи постачання, виробництво, дистрибуцію, складське господарство, транспортування та управління запасами.

10.2 Інтеграція логістики з іншими функціональними областями бізнесу: Розуміння взаємозв'язку логістики з управлінням операціями, маркетингом, фінансами та іншими ключовими функціями бізнесу.

10.3 Оптимізація логістичних процесів: Вивчення методів та стратегій для покращення ефективності логістичних процесів, таких як використання технологій інформаційних систем, управління ланцюгами постачання та інших інноваційних підходів.

10.4 Транспорт та логістична мережа: Ознайомлення з різними видами транспорту, включаючи автомобільний, залізничний, морський та повітряний, а також розуміння проектування та управління логістичною мережею для оптимізації транспортних витрат та часу доставки.

10.5 Моніторинг та контроль: Визначення ключових показників продуктивності (KPI) для оцінки логістичної продуктивності та розробка системи моніторингу та контролю для забезпечення виконання поставлених цілей та стандартів.

10.6 Ризики та кризове управління: Розуміння потенційних ризиків у логістичних бізнес-процесах та розробка стратегій кризового управління для забезпечення цілей бізнесу та мінімізації втрат у разі виникнення непередбачуваних подій.

10.7 Управління якістю та клієнтським сервісом: Розуміння важливості якості та задоволення клієнтів у логістичних процесах, включаючи розробку та впровадження системи управління якістю та стратегії покращення клієнтського сервісу.

Вартість участі
7 500 грн. 200$/190Є

Можливі знижки на участь (знижки не сумуються):

Учасники конференцій TradeMaster – 5%;

За участі від 3-х осіб від компанії – 5%;

За участі від 6-х осіб від компанії – 10%

Контактна інформація
Киев, бульв. Кольцова 14А, (Є можливість в онлайн)
31 мая 2024
Онлайн оплата portmone.com.ua

Реєстрація

Відгуки участників

Силантьева Л.Н. «Симпатик групп»

Повышение уровня своих знаний. Увеличение компетентности в вопросах, связанных с работой склада. Построилась логистическая цепочка взаимосвязи между подразделениями в логистике. Программа подготовлена практиками, что не может не радовать. Грамотно распределены блоки и подача материала. Особый респект Евгению Никушину

Шепелевич К. «ДСВ Логистика»

Систематизация знаний. Общие пополнения знаний. Приятная атмосфера, продуктивная и интересная обучающая обстановка. Мне все понравилось.

Ковалева Е. «Систем Групп»

Систематизировала существующие знания, получила новые интересные примеры в логистике. В целом было интересно, Степаненко и Никушин выложились по полной программе. Иванов хорошо держит аудиторию. Никушин молодец со своей мотивацией. Натолкнули на мысли как ее использовать не только на складе, а в оказании техподдержки.

Земцов Н. «Студия Рекламы ЛТД»

Интересное время провождения. Узнал много нового для себя. Интересно услышать и перенять опыт тренеров и специалистов в своем вопросе. Буду практиковать в работе. Все понравилось, спасибо!

Кириченко В. «Штраус Украина»

Масса позитивных впечатлений. Всего достаточно! Прекрасные тренера, уютная атмосфера, отличный материал! Очень довольна. Я бы хотела, что бы вы стали ближе.

Рыбальченко В. «Агромат»

Достиг желаемого. Впечатление положительное

Ягода Ирина «Симпатик Групп»

Для меня открытие Евгений Н. как практик, как теория, взаимоотношение в коллективе, высший пилотаж. Впечатления самые отличные, яркие!

Свиридов В. «Роганский мяокомбинат»

Получено очень много знаний. Дружелюбная обстановка, новые углублённые знания, обаятельные харизматичные тренеры.

Фотогалерея

Руслан Шмаков

Спів-Засновник міжнародної групи логістичних компаній «РІО-Транс»

Досвід у міжнародній логістиці - 18 років

Детальніше про тренера

Марина Гревцова

Керівник відділу ланцюгів постачання МХП

Керівник відділу ланцюгів постачання МХП. Понад 10 років практичного досвіду роботи в галузі логістики. Організація логістичних процесів, побудова та автоматизація управлінської звітності.

Детальніше про тренера

Володимир Бондарєв

Директор з логістики роздрібної мережі "ЖЖУК".

Успішний досвід оптимізації товарних запасів, підвищення оборотності та доступності товарів у провідних роздрібних мережах України: "АТБ-маркет", "COMFY", "VARUS", "ЖЖУК".

Детальніше про тренера

Євген Нікушин

Директор з логістики компанії FADO.

ТОП-практик логістики з більш ніж 10-річним досвідом, модератор та найкращий спікер Всеукраїнського Дня Логіста.

Детальніше про тренера

Валерій Губарєв

Експерт Громадської Ради при Державній митній службі України,

Ведучий партнер компанії "Незалежна Митна Агенція", керівник компанії "LAMARIN.LLC".

Детальніше про тренера

Марина Пекерман

Засновник та директор логістичної платформи www.Rightway.run (Ukraine-Slovakia-Holland)

Директор із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Компанії «Транспеле» (Україна)

Детальніше про тренера